€ / EUR

Vyberte menu

Kč / CZK

€ / EUR

 

Podmienky pridávania šperkov

Milé sutaškárky , otváram kategoriu pridávania vlastných šperkov, vlastnoručne  Vami vyhotovených.  Veľmi rada by som spropagovať Vašu tvorbu, ukázať,  aké sú dnešné ženy šikovné! 

Podmienky sú nasledovné:

A. FOTOGRAFIE

1. Na stránku "soutache.sk " ˇ(ďalej už len "stránka") môžu vkladať šperky všetky šikovné žienky, ktoré vytvárajú nádherné šperky vlastnoručne! Autorky musia byť registrované na stránke. Mali by to byť šperky, ktoré obsahujú predovšetkým sutašky, ale nie je to podmienka. Auto

2.Vkladajú sa fotografie,ktoré : 

 - musia byť kvalitné, majú mať rozmer , v šírke min. 1000pix.

- musia spĺňať základné farebné rozlíšenie (biela je biela, čierna je čierna. Odporúčam fotiť pri dennom svetle. Fotografie s umelým svetlom (lampa, fotenie v nočných hodinách a pod.) nebudú akceptované.

- každá fotografia musí byť označená logom, menom (umeleckým) alebo iným názvom, príp. znakom, podľa ktorého je možné jednozančne identifikovať autora/ku.

- ak kvalita alebo iná požiadavka nebude splnená, stránka môže zamietnuť aktiváciu šperku, príp. doporučiť úpravu fotografie. Je potrebné si uvedomiť, že fotografia predáva!, pretože budúci majiteľ vidí len foto, nie produkt.

3. Odosielajte Vaše foto na  email: info@soutache.sk. 

 

B. VÝROBKY/ ŠPERKY

1. Šperky sa triedia podľa základných skupín:  

A.)  NAUšNICE  

B) NARAMKY 

C) PRíVESKY, NAHRDELNíKY 

D) BROŠNE, PRSTENE  

E) VLASOVE DOPLNKY  

F) OSTATNE ( napr. ozdoby na topánky, nohy  a pod)

 

C. ZVEREJŇOVANIE na stránke

1. Autorky berú na vedomie, že šperky nesmú byť presnou kópiou nápadu, zverejneného na internete ( aj malé zmeny - napr. farba, tvar, doplnok ) určujú jedinečnosť výrobku.

2. Stránka umožní každej autorke na úvod zverejniť max 10 šperkov ( z kapacitných dôvodov). Časom sa tento počet bude môcť rozšíriť. Preto zvážte zverejnenie každého šperku osobitne! JE to vizitka každej autorky!

3. Ku každému šperku je potrebné uviesť popis, v ktorom by nemali chýbať nasledovné info:

- povinné :  poradové číslo ,názov šperku, skupina ( viď vyššie), veľkosť , počet ks k dispozícii,  cena  šperku, poštovné pre SR, ČR /ak by bol záujemca zo zahraničia, cena bude dodatočne upravená/, dodacia lehota, doručenie poštou, kurierom, dobierka,  a pod.

-nepovinné /odporúčané:  popis šperku z čoho je vyrobený, na aký účel (slávnostné, každodenné, príležitostné, večerné, a pod)  a vlastné zhodnotenie (napr. ak má malú chybu, oznámiť to , alebo či je možné vyrobiť šperk aj v inej farebnej kombinácii, a pod.)

4. Zaslaním šperku na email - mailto:info@soutache.sk , vlastnoručne vyhotoveného, autorka súhlasí s podmienkami pridávania šperkov !

5. Autorka môže kedykoľvek požiadať o zrušenie alebo odstránenie šperku zo stránky. Neplatí to však v prípade, ak už obdržala informáciu o predaji samotného šperku.

 

D.  ZÁKAZKY a FUNGOVANIE PREDAJA

1. Po zverejnení samotnej fotografie, autor(ka) zaručuje predaj svojho šperku v zmysle uvedených informácií, ktoré poskytol (la) stránke.  Ak záujemca (kupujúci) prejaví záujem o šperky, stránka sa zaručuje do 24hod. odoslať informáciu predávajúcemu(autorke šperku)  o záujme/predaji šperku. Túto informáciu predávajúci (autor) obdrží emailom.  Potvrdzovanie šperku zo strany predávajúceho nebude potrebné, nakoľko info o predaji budú zverejnené priamo pri šperku. Stránka predaj potvrdí okamžite.

2.  Autor(ka) je povinná zabezpečiť všetky náležitosti pre odoslanie/vybavenie  zákazky, v zmysle podmienok uvedených v bode C, číslo 3. V prípade otázok sa kontaktujte na mailto:info@soutache.sk .

 

E. PROVIZIA

Stránka chce vyjsť v ústrety novým autorkám , preto  "Provízia " za zverejnenie šperku na stránke bude nasledovná:

KAŹDÁ AUTORKA ,KTORÁ PREDÁ SVOJ PRVÝ PRODUKT CEZ STRÁNKU SOUTACHE.SK  BUDE BEZ ÚHRADY PROVÍZIE . ZA KAŹDÝ ĎALŠÍ PRODUKT BUDE  ÚČTOVANÁ PROVIZIA 10 % Z CENY, PRETO ODPORUČAM  NASTAVIŤ CENU KAZDÉHO ŠPERKU V ZMYSLE TYCHTO PODMIENOK. O výške provízie bude autorka oboznámená emailom, prostredníctvom faktúry.

 

F.  SOCIALNE SIETE - FACEBOOK , TWITTER, PINTEREST

Paralelne so stránkou budú uverejňované šperky aj na sociálnych sieťach - Facebook, Twitter, príp. Pinterest,  pod názvom stránky - soutache.sk.  Pokiaľ o túto službu nemáte záujem, prosím o info pri vkladaní fotografie do mailu.  Zverejňované nebudú iba tie, ktoré budú riadne označené v emaily. Tieto služby  nebudú spoplatňované.  

 

 

G . UPOZORNENIE  / DôLEŽITÉ  !

1. Ak stránka overí, že šperk  nie je vlastný originál, môže kedykoľvek aj bez oznámenia autorovi tento šperk zo stránky odstrániť.

V prípade nedodržania lehoty odoslania šperku, alebo iné nedodržanie zmluvných podmienok autor/ka už nebude môcť v budúcnosti zverejňovať svoje šperky na stránke. Akékoľvek pochybenie môže mať za na následok vylúčenie ako autora, tak aj samotné šperky.

2. Poradie šperkov neviem pozmeniť a budú zverejňované v poradí, v akom prídu.

3. Časový odstup od prijatia Vášho mailu /fotografie až po jeho zverejnenie nie je určené.Záleží od kvality fotografie a splnenia podmienok.

4. Tieto podmienky sa môžu meniť. Každá zmena bude avízovaná! (zvýraznená modrým písmom)

5. Táto forma predaja je len dočasná.  

 

 

VZOR VKLADANIA ŠPERKU NA EMAIL:

  ....doplním neskôr ....

 

Filter
Cena

google-site-verification: googled8ff322072c9455d.html